0744 43 39 99 - Tel / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71        produs@allcertproduct.ro       office@allcertproduct.ro     

Despre noi

Welcome to ALL CERT PRODUCT.

ALL CERT PRODUCT – este  organism de certificare a conformitatii PRODUSELOR DE CONSTRUCTII.
ALL CERT PRODUCT – este organism de certificare a sistemelor de management.
ALL CERT PRODUCT – este organism de certificare proces / servicii.
ALL CERT PRODUCT – este ACREDITAT de Organismul National de Acreditare RENAR:
Certificat de acreditare nr.075 din 17 iunie 2013 – domeniul reglementat –  https://www.renar.ro
Certificat de acreditare nr.PR 085 din 19 decembrie  2013 – domeniul voluntar –  https://www.renar.ro
ALL CERT PRODUCT – este notificat la Comisia Europeana – Bruxelles – NB 2232
ALL CERT PRODUCT
 – prin  Ordinul nr. 945/2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrarilor Publice si Administrației este reinnoita desemnarea ca organism de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrica în domeniul reglementat de Regulamentul European (UE) nr.305/2011;

ALL CERT PRODUCT – ofera încredere şi demonstreaza competenţa şi imparţialitatea avand stabilit, implementat şi menţinut un sistem de management documentat, dezvoltand scheme de certificare, conform cerintelor: SR EN ISO/CEI 17065: 2013 respectiv SR EN ISO 17021;

ALL CERT PRODUCT – este administrat de personal competent şi independent, care recunoaste si implementeaza politicile si obiectivele la toate nivelurile de organizare;

ALL CERT PRODUCT – beneficiaza in desfasurarea activitatilor de evaluare  si luarea deciziilor de certificare  de  experienta tehnica  si  manageriala de exceptie a personalului de conducere si a  corpului de evaluatorilor/auditori concretizata prin:

 • Participarea la realizarea a numeroase, complexe si variate obiective de constructii in domeniile :
 1. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
 2. Lucrări de construcții piste aeroport ;
 3. Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ;
 4. Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
 5. Lucrari de construcții  poduri și tuneluri ;
 6. Lucrari de construcții si amenajari hidrotehnice;
 7. Fabricarea betonului și mortarului;
 8. Fabricarea elementelor prefabricate beton: elemente prefabricate poduri, pavele, borduri, rigole, s.a.;
 9. Fabricarea mixturilor asfaltice;
 10. Extracția pietrișului și nisipului;
 11. Activități de testări și analize tehnice  constructii ;
 12. Fabricarea tamplariei tip termopan;
 13. Realizarea studii geotehnice si expertize tehnice complexe pentru  : reabilitari drumuri nationale, autostrazi, infrastructuri turistice, s.a.
 • Experienta in domeniul efectuarii Controlul de stat cu privire la activitatea de SUPRAVEGHERE A PIETII PRODUSELOR DE CONSTRUCTII si a LABORATOARELOR DE INCERCARI IN CONSTRUCTII:
 1. Elaborarea/actualizarea procedurilor de control  pentru  activitățile  de supraveghere piață  produse costrucții;
 2. Efectuarea de activități de control la agenți economici cu domeniu de  activitate piața produselor pentru contrucții – distribuitori, importatori, reprezentanți autorizați, producatori: stații betoane, stații producere mixtură asfaltică , stații producere agregate ,  prefabricate etc.;
 3. Analiza și solutionarea sesizărilor persoanelor fizice/juridice cu privire la supravegherea pieței produselor pentru construcții;
 4. Urmărirea organizării activității de supraveghere piață produse construcții, modul de respectare a reglementărilor tehnice armonizate/nationale, a legislatiei in constructii , a metodologiilor, procedurilor  de control;
 • Experienta in evaluarea produselor de constructii prin evaluarea constantei performantei produselor materializata prin acordarea certificatelor de conformitate CONTROL PRODUCTIE IN FABRICA producatorilor/fabricantilor de:
 1. Agregate naturale/concasate  de balastiera/cariera cu aptitudine de utilizare preconizata drumuri;
 2. Agregate naturale/concasate  de balastiera/cariera cu aptitudine de utilizare preconizata drumuri beton;
 3. Agregate naturale/concasate  de balastiera/cariera cu aptitudine de utilizare preconizata drumuri inginerie civila;
 4. Agregate reciclate;
 5. Agregate artificiale;
 6. Betoane asfaltice cu aptitudine de utilizare preconizata: drumuri,aeroporturi;
 7. Betoane de ciment ;
 8. Betoane rutiere, s.a.
 • Experienta in proiectarea si implementarea sistemelor de management pentru:
 1. firme de constructii de top cu domenii de activitate complexe: constructii drumuri autostrazi, cai ferate; firme proiectare constructii;
 2. laboratoare de incercari in constructii ;
 3. activitati de cercetare;
 4. implementare Sistem Integrat al Managementului in Administratia de Stat – Inspectoratului de Stat in Constructii- control de stat – domeniul piata produselor de constructii, s.a.

ALL CERT PRODUCT – ORGANISM DE CERTIFICARE

Aparteneta la ASOCIATII PROFESIONALE/ ASOCIATIA ROMANA DE STANDARDIZARE a conducerii  tehnice si manageriale a Organismului:

CNCisC-COMISIA NATIONALA COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCTIILOR;
APDP-Asociația Profesională Drumuri și Poduri;
APDP-Asociația Profesională Drumuri și Poduri – FILIALA BUCURESTI
SRGF-Societatea Română de Geotehnică și Fundații;
ISSMGE– Societatea Internațională de Mecanica Solului și Inginerie Geotehnică;
AROTEM – Asociația Română  pentru Tehologii, Echipamente și Mecanizare în Construcții;
ASRO – CT 321 Beton si prefabricate din beton;
ASRO – CT 187 Drumuri;


APARTENENTA ORGANISMULUI ALL CERT PRODUCT la ASOCIATII PROFESIONALE:

ALL CERT PRODUCT – este membru GON – Romania – Grupul Organismelor Notificate Romania;
ALL CERT PRODUCT – este membru A.O.C.A.R. – Asociatia Organismelor de Certificare Acreditate Romania;