Feedback

ALL CERT PRODUCT va analiza feedback-urile primite din partea cu scopul în primul rând de a contribui la îmbunătăţirea activităţii de Organismului de Certificare Produse constructii ALL CERT PRODUCT.

În al doilea rând, interesul nostru este acela de a fi într-o permanentă legătura cu producatorii de materiale de constructii , clientii nostri , potentialii clienti si toate entitatile interesate .

Opinii si sugestii